Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Martool
Reposted frompl pl viaBabson Babson
5242 8e07

did-you-kno:

Source

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

© VALERIO VINCENZO
Website | Facebook | Twitter

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaBabson Babson
4115 e70c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaBabson Babson
Martool
5758 90aa 500

zipz:

I’m following back!

Reposted fromHamsterChihuahua HamsterChihuahua viaarn arn
Martool
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viaarn arn
Martool
7800 55c8
Reposted fromw0lfsburger w0lfsburger viablaueslicht blaueslicht

April 22 2017

Martool
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaune-raconteuse une-raconteuse
Martool
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viaune-raconteuse une-raconteuse
Martool
0645 ea6b 500
Martool
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaBabson Babson
Martool

April 06 2017

March 30 2017

6269 4dd2
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajustmess justmess
Martool
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Andrzej Kotański, Canto
(via poez-ja)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaDreamsMayCome DreamsMayCome

July 08 2015

Martool
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Martool
9480 8fa3
Wódko!
Martool
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl