Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

Martool
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viafoodforsoul foodforsoul
Martool
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
Martool
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
Martool

“Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.”

Marta Kostrzyńska

Reposted fromveridiana veridiana viafoodforsoul foodforsoul
Martool
3547 2c6e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaonionrings onionrings
Martool
Reposted fromsuppenkasperl suppenkasperl viaonionrings onionrings

July 04 2015

Martool
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Martool
7887 e462
Reposted fromphilipp philipp viaflaus flaus
3390 523c 500
Martool
Martool
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Martool
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viaarrependimento arrependimento
Martool
1991 303f 500
Reposted fromv2px v2px viaarrependimento arrependimento
Martool
7547 4e19
jak najwięcej
Martool
THE BEST KISS IS THE ONE THAT HAS BEEN EXCHANGED A THOUSAND TIMES BETWEEN THE EYES BEFORE IT REACHES THE LIPS
Martool
9300 0d65
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafoodforsoul foodforsoul
Martool
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viafoodforsoul foodforsoul
Martool

find someone 
who knows 
you’re sad
just by the change 
of tone in your 
voice

be with someone
who loves the
feature that
you hate the most

fall in love with
someone who
looks at you and
knows they don’t
want anyone else

Reposted fromkotowate kotowate viafoodforsoul foodforsoul
Martool
2054 3712
Reposted frommisza misza viaskins skins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl